Marka Firma Ruhsat Formlar Fiyat
Spylacton World Medicine 16.02.2017 08.06.2016 25 mg 20 tb 100 mg 16 tb 7,84 TL 14,02 TL

Etken madde : Spironolakton & Hidroklorotiazid

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : SPYLACTON 25 MG 20 TABLET, 100 MG 16 TABLET / AKTAZİD 25 MG/ 25 MG 30 FİLM TABLET, 50 MG/50MG 30FİLM TABLET

Endikasyon :

  • Esansiyel hipertansiyonda
  • Primer hiperaldosteronizmli hastaların ameliyat öncesi kısa süreli tedavisinde
  • NYHA sınıf II-IV semptomatik sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda, hastaneye yatışları ve erken ölüm riskini azaltmak üzere standart tedaviye ek
  • Ödem ve/veya assit ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom ve diğer ödemli durumlar dahil sekonder hiperaldosteronizmin bulunabileceği durumların tedavisinde (tek başına veya standart tedaviyle kombine olarak
  • Diüretiklerin neden olduğu hipokalemi/hipomagnezemi tedavisinde (uygulanan tedaviye ek olarak) rimer hiperaldosteronizmin tanısını kesinleştirmede
  • Hirsutizm tedavisinde